Online Burs Başvuru Formu


Son Başvuru Tarihi : 07-09-2015

Burs başvuru koşulları:
  • T.C. vatandaşı olmak,
  • İstanbul Üniversitesi Öğrencisi olmak (1. ve 2. öğretim öğrencileri)
  • Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
  • Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
  • Disiplin cezası almamış olmak,
  • Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
  • Karşılıksız burs almıyor olmak.Eklenecek Belgeler;


1-   Dr. Ziya Gün İstanbul Üniversitesi'ne Yardım Vakfı Burs başvuru formu, (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.)
2-   Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar;  Sonuç Belgelerinin örneğini,
3-   Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
4-   Öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi,
5-   Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6-   Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, 
7-   İkametgah Belgesi
8-   2 adet Vesikalık Fotoğraf
9-   Öğrenci adına açılmış banka hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi,
10.  https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne - baba adına kayıtlı mal varlığını gösterir döküm belgesi
11-  Gelir beyanı ile ilgili olarak;
  a. Çalışan ebeveynlerin ayrı ayrı maaşlarını gösteren işyerinden onaylı bordro / bordrolar,
  b. Ebeveynlerin serbest meslek sahibi, esnaf veya çiftçi olması halinde vergi levhası / levhaları
  c. Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan onaylı maaşlarını gösterir belge,
  d. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge
  e. Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge,*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.